Bagua kruh

Bagua kruh je základní dovednost stylu bagua. Jde o pěstní bojové umění charakteristické chůzí v kruhu s obměnou dlaňových technik. Díky střídavému kroužení vlevo a vpravo je možné absorbovat kvintesenci Nebe a Země a také proměnit yuanqi Předchozího nebe ve vlastní sílu Pozdního nebe.

Cíl a účinky cvičení:

 • vyrovnání jinové a jangové energie v těle
 • obnovení řádného toku čchi v rámci Pěti prvků
 • doplnění nedostatečné yuanqi Předchozího nebe (Xiantian), kde deficit je vrozený
 • doplnění ztráty energie a esence Pozdního nebe (Houtian), kde ztráta vznikla během života
 • odstranění nemocí, ozdravění těla a dosáhnutí dlouhověkosti

Kráčej v kruhu, mysli na střed

Jako první je třeba osvojit si správnou chůzi, dále se přidávají techniky rukou. Jako poslední je třeba se naučit otočku do protisměru. Chůze v levotočivém směru náleží jangu a v pravotočivém jinu.

Čtyři a čtyři strany vytvářejí kruhové cvičiště a určují plochu, na níž se chodí do kruhu, mysl je soustředěna do středu.

Při této chůzi je třeba, aby centrem pohybu byl pas, kolena se jakoby opírají o sebe, při chůzi se chodidla zvedají i pokládají vodorovně, jako bychom chodili v mělké vodě, vnitřní chodidlo směřuje přímo vpřed, vnější chodidlo se zatáčí dovnitř a stehna se vůči sobě pohybují tak, že připomínají nůžky. K základním krokům patří zvedání a položení, zatočení a vytočení, postup a ústup, nebo pohyb doleva a doprava, otáčení těla oběma směry, což vše následuje přeměny a střídání se jinu a jangu.

1 kruh = 8 kroků

Podstatou stylu je obměna dlaňových technik při chůzi po kruhu, kdy jednomu kruhu přináleží osm kroků. Dochází k souladu s Osmi paláci (Ba gong).

Osm paláců:

 • Nebe (Qian)
 • Vody (Kan)
 • Hory (Gen)
 • Hromu (Zhen)
 • Větru (Xun)
 • Ohně (Li)
 • Země (Kun)
 • Jezera (Dui)

Bagua kruh neboli Wuji kruh

Bagua kruh se též nazývá Wuji kruh, což se dá přeložit jako Kruh nepolarit. Wuji znamená  úplnost bez hranic, nevydělené, bez pólu, nepolaritu. Wuji je matkou jinu a jangu, je kořenem zrodu 10 000 věcí. Nebe náleží jangu a Země jinu. Jinová a jangová čchi je zdrojem proměn na Nebi a Zemi.

Pohybový qigong

Smysl: Forma vede čchi.
Cíl: Proměna těla a přeměna esence v čchi.
Popis: Tělo se pohybuje, ale mysl je v klidu.
Účinky: Zlepšení proudění a cirkulace esence a čchi v těle a drahách, uvolnění těla a mysli, vyrovnání jinové a jangové energie v orgánech a drahách.

Kde cvičíme Bagua kruh

 • Kurzy
 • Semináře
Bagua kruh se momentálně na kurzech necvičí – zkuste semináře.
Pro Bagua kruh nejsou momentálně vypsány žádné semináře

Dnešní cvičení odpadá

V úterý 31. 8. 2021 se cvičení z důvodu deštivého počasí nekoná. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.