Qigong přirozené výměny energie

Metoda přirozené výměny energie (Ziran huanqi fa) nebo též Qigong přirozené výměny energie je metoda pro obnovení vitality, duševní a fyzické síly, která je jednou z částí taoistické nauky zvané Nejvyšší učení duchovních klenotů, patřící ke škole Dračí brána (Long men pai), taoistického směru Opravdové reality (Quanzhen). Jedná se o pohybový qigong.

Charakteristika metody:

 • přesně daná pravidla pro chůzi
 • přesně daná pravidla pro práci s dechem
 • myšlenka stahování a roztahování elektromagnetického pole lidského těla

Účinky cvičení:

 • regulace dechu
 • kultivace ducha
 • posílení mozku
 • odstranění nemocí
 • ochrana zdraví
 • dlouhověkost

Pohybový qigong

Smysl: Forma vede čchi.
Cíl: Proměna těla a přeměna esence v čchi.
Popis: Tělo se pohybuje, ale mysl je v klidu.
Účinky: Zlepšení proudění a cirkulace esence a čchi v těle a drahách, uvolnění těla a mysli, vyrovnání jinové a jangové energie v orgánech a drahách.

Kde cvičíme Qigong přirozené výměny energie

 • Kurzy
 • Semináře
Qigong přirozené výměny energie se momentálně na kurzech necvičí – zkuste semináře.
Pro Qigong přirozené výměny energie nejsou momentálně vypsány žádné semináře

Dnešní cvičení odpadá

V úterý 31. 8. 2021 se cvičení z důvodu deštivého počasí nekoná. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.