Tréninky a koronavirus – podrobný plán cvičení od 2. 6. 2020 zde!

Qigong přirozené výměny energie

Metoda přirozené výměny energie (Ziran huanqi fa) nebo též Qigong přirozené výměny energie je metoda pro obnovení vitality, duševní a fyzické síly, která je jednou z částí taoistické nauky zvané Nejvyšší učení duchovních klenotů, patřící ke škole Dračí brána (Long men pai), taoistického směru Opravdové reality (Quanzhen). Jedná se o pohybový qigong.

Charakteristika metody:

 • přesně daná pravidla pro chůzi
 • přesně daná pravidla pro práci s dechem
 • myšlenka stahování a roztahování elektromagnetického pole lidského těla

Účinky cvičení:

 • regulace dechu
 • kultivace ducha
 • posílení mozku
 • odstranění nemocí
 • ochrana zdraví
 • dlouhověkost

Pohybový qigong

Smysl: Forma vede čchi.
Cíl:Proměna těla a přeměna esence v čchi.
Popis:Tělo se pohybuje, ale mysl je v klidu.
Účinky:Zlepšení proudění a cirkulace esence a čchi v těle a drahách, uvolnění těla a mysli, vyrovnání jinové a jangové energie v orgánech a drahách.

Kde cvičíme Qigong přirozené výměny energie

 • Kurzy
 • Semináře
Qigong přirozené výměny energie se momentálně na kurzech necvičí – zkuste semináře.
Pro Qigong přirozené výměny energie nejsou momentálně vypsány žádné semináře