Tuishou

Tuishou neboli Tlačící ruce (do češtiny se někdy překládá jako přetlačování, v angličtině se používá výraz push-hands) je způsob cvičení ve dvojicích.

Tuishou má zásadní význam pro pochopení a zvládnutí jakékoliv sestavy taiji. Díky tomuto cvičení se tělo stává více pohyblivé a vnímavé na vedení síly. Bez něho vážný adept vnitřních stylů nikdy nedokáže pochopit správné provedení technik či vedení síly.

Základní dovednosti tuishou

Díky těmto základním technikám lze pochopit 8 základních sil, které jsou základem taiji. Toto vnitřní cvičení vede ke kultivaci vnitřní síly. 8 metod taiji se zpočátku trénuje samostatně a později při tuishou, aby se techniky uvedly do praxe, zpřesnilo se jejich provedení a zlepšilo se chápání využití v boji.

Účinky cvičení

  • dochází k hlubšímu uvolnění
  • vzroste flexibilita těla
  • zbystří se reflexy

Na co se zaměřit

Ruce jsou neustále v kontaktu

V jeho základní podobě partneři stojící proti sobě koordinovaně provádějí přesně dané pohyby, přičemž jejich ruce zůstávají neustále v kontaktu, avšak bez použití síly. Později se toto cvičení provádí v chůzi, mění se techniky i směry pohybu.

Zbavit soupeře rovnováhy

Poté se připojují “bojové” aplikace, kdy jde, zjednodušeně řečeno, o to, vystihnout a využít moment, kdy protivník udělá chybný pohyb, a “odstrčit” jej či „stáhnout“ ve směru útočící síly, tedy zbavit jej rovnováhy v okamžiku, kdy tuto možnost svému soupeři sám nabídne.

Vnímat protivníka a reagovat na pohyb

Účelem cvičení v té základní rovině je naučit se vnímat protivníka a reagovat na pohyb, nebo spíše jej předjímat; to vyžaduje jednak naprosté uvolnění, které je zvláště v počátcích naprosto kontraintuitivní, jednak schopnost soustředění, koordinace pohybů a kontroly vlastních emocí – o zvládnutí příslušných technik nemluvě.

Ověřit si správnost pohybů obsažených v sestavách

Tuishou má ale ještě další význam. Vzhledem k existenci protivníka představuje něco jako “střet s realitou”. Je to spolehlivý způsob, jak si v praxi ověřit správnost pohybů obsažených v sestavách, které se cvičí samostatně. Čínští mistři tvrdí, že bez toho, aby člověk cvičil tuishou, nemůže skutečně pochopit, co je to taiji, a nemůže je cvičit opravdu dobře.

Kde cvičíme Tuishou

  • Kurzy
  • Semináře

Taiji tuishou kung-fu

Začátečníci i pokročilí
Volná místa

11. 4. – 13. 6. 2024
Letenské sady, Praha 7

Vede: Mistr Zhai Hongyin

1× týdně
Čt 18.40–20.10
2 000 Kč / 10 lekcí
(200 Kč / 90 minut)
více o kurzu
Pro Tuishou nejsou momentálně vypsány žádné semináře

Dnešní cvičení odpadá

V úterý 31. 8. 2021 se cvičení z důvodu deštivého počasí nekoná. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.