Tuishou

Tuishou neboli Tlačící ruce (do češtiny se někdy překládá jako přetlačování, v angličtině se používá výraz push-hands) je způsob cvičení ve dvojicích.

Tuishou má zásadní význam pro pochopení a zvládnutí jakékoliv sestavy taiji. Díky tomuto cvičení se tělo stává více pohyblivé a vnímavé na vedení síly. Bez něho vážný adept vnitřních stylů nikdy nedokáže pochopit správné provedení technik či vedení síly.

Základní dovednosti tuishou

Díky těmto základním technikám lze pochopit 8 základních sil, které jsou základem taiji. Toto vnitřní cvičení vede ke kultivaci vnitřní síly. 8 metod taiji se zpočátku trénuje samostatně a později při tuishou, aby se techniky uvedly do praxe, zpřesnilo se jejich provedení a zlepšilo se chápání využití v boji.

Účinky cvičení

  • dochází k hlubšímu uvolnění
  • vzroste flexibilita těla
  • zbystří se reflexy

Na co se zaměřit

Ruce jsou neustále v kontaktu

V jeho základní podobě partneři stojící proti sobě koordinovaně provádějí přesně dané pohyby, přičemž jejich ruce zůstávají neustále v kontaktu, avšak bez použití síly. Později se toto cvičení provádí v chůzi, mění se techniky i směry pohybu.

Zbavit soupeře rovnováhy

Poté se připojují “bojové” aplikace, kdy jde, zjednodušeně řečeno, o to, vystihnout a využít moment, kdy protivník udělá chybný pohyb, a “odstrčit” jej či “stáhnout” ve směru útočící síly, tedy zbavit jej rovnováhy v okamžiku, kdy tuto možnost svému soupeři sám nabídne.

Vnímat protivníka a reagovat na pohyb

Účelem cvičení v té základní rovině je naučit se vnímat protivníka a reagovat na pohyb, nebo spíše jej předjímat; to vyžaduje jednak naprosté uvolnění, které je zvláště v počátcích naprosto kontraintuitivní, jednak schopnost soustředění, koordinace pohybů a kontroly vlastních emocí – o zvládnutí příslušných technik nemluvě.

Ověřit si správnost pohybů obsažených v sestavách

Tuishou má ale ještě další význam. Vzhledem k existenci protivníka představuje něco jako “střet s realitou”. Je to spolehlivý způsob, jak si v praxi ověřit správnost pohybů obsažených v sestavách, které se cvičí samostatně. Čínští mistři tvrdí, že bez toho, aby člověk cvičil tuishou, nemůže skutečně pochopit, co je to taiji, a nemůže je cvičit opravdu dobře.

Kde cvičíme Tuishou

  • Kurzy
  • Semináře
  • Dobíhající

Taiji gongfu

Pouze pokročilí
Odloženo
6. 10. 2020 – 16. 2. 2021 1× týdně
Út 18.55–19.55
1 700 Kč
(16 h, 106 Kč/h)
více o kurzu

Wudang taiji tuishou

Mírně pokročilí + pokročilí
Odloženo
1. 10. 2020 – 11. 2. 2021 1× týdně
Čt 18.55–19.55
1 800 Kč
(17 h, 106 Kč/h)
více o kurzu
Pro Tuishou nejsou momentálně vypsány žádné semináře

Taiji gongfu

Pouze pokročilí
Kurz je plný
3. 3. 2020 – 29. 9. 2020 1× týdně
Út 18.55–19.55
1 200 Kč
(11 h, 109 Kč/h)
více o kurzu

Wudang taiji tuishou

Mírně pokročilí + pokročilí
Kurz je plný
27. 2. 2020 – 24. 9. 2020 1× týdně
Čt 18.55–19.55
1 000 Kč
(9 h, 111 Kč/h)
více o kurzu