Spací qigong nesmrtelných

Spací qigong nesmrtelných (Shui xian gong) je jednou z částí taoistické nauky zvané Nejvyšší učení duchovních klenotů, patřící ke škole Dračí brána (Long men pai), taoistického směru Opravdové reality (Quanzhen). V dávných dobách se nazýval Spánek nesmrtelných. Jedná se o starobylý vnitřní statický qigong.

Cvičení probíhá vleže, pozice těla je stejná jako při spánku, ale mysl je aktivní. Tělo je v klidu a mysl v pohybu. Vzhled praktikujícího vypadá jakoby spal, celé tělo a svalstvo je uvolněné. Velký mozek je v klidu, ale nespí, řídí probíhající myšlenky, stará se o uklidnění těla. Mozek je v klidu, ale vnitřní orgány pracují. Cvičící by neměl usnout.

Hlavní smysl a cíl cvičení:

 • zlepšení kvality spánku, odstranění nespavosti
 • spojení klidu a pohybu
 • ovládání a řízení dechu
 • zklidnění a kultivace ducha
 • zvýšení vitální energie a fyzické síly
 • odstranění nemocí a prevence zdraví
 • prodloužení života a dlouhověkost
 • rozvinutí mimořádných schopností

Cvičení je vhodné, jak pro lidi pracující, kteří jsou přetížení mentálně, tak i pro ty, kteří pracují fyzicky. Obzvláště je vhodné pro staré lidi, oslabené jedince a ženy.

Název 9 technik, které se vyučují v naší škole:

 1. forma Zklidnění ducha Shen
 2. forma Regulace krevního tlaku
 3. forma Ochrana esence a podpora krve
 4. forma Obnova jangu a posílení jangové čchi
 5. forma Doplnění prázdnoty a návrat jangu
 6. forma Regulace čchi a podpora srdce
 7. forma Ochrana jater a projasnění žlučníku
 8. forma Podpora sleziny a harmonizace žaludku
 9. forma Mír a radost

Základní instrukce:

Nejdříve je třeba zvládnout 1. techniku, poté je možné přidávat další techniky. Na základním stupni se cvičí prvních 6 technik. Až po dokonalém zvládnutí se pokročilý student učí zbývající 3 techniky. Začíná se několika minutami, později se pokračuje několika desítkami minut cvičení.

 • Pozice těla: leh na zádech. Polštář upravit do pohodlné výšky pro krk.
 • Dýchání: dech musí být hluboký, jemný, dlouhý a rovnoměrný, neměl by být slyšet. Při dýchání se mysl soustředí pouze na dlouhý dech a počítání. Výdech a nádech je jeden cyklus, cyklů je celkem 24. Poté  je třeba se vrátit k přirozenému dechu a na nic nemyslet.

Jednotlivé formy:

Mistr uvádí těchto 6 forem, zbývající 3 formy vyučuje pouze osobně pokročilé studenty, neboť jsou tyto techniky náročnější na provedení a musí být zaručeno, že je student dokonale zvládne.

1. forma Zklidnění ducha Shen

Účinky: zklidnění mysli, zbavení se únavy a vyživování esence (jing).
Léčebný efekt: účinnost především při onemocněních nervové soustavy, posílení mentálních schopností pro ty kteří pracuji mentálně, pro manuálně pracující odstraňuje únavu a obnovuje sílu.
Vjemy: může se objevit pocit rozšiřování a zvětšování celého těla. To je přirozená reakce během cvičení, není třeba se bát.

Pozice těla: paže by měly ležet podél těla s dlaněmi otočenými dolů, v loktech mírně pokrčené. Nohy jsou přirozeně natažené, obě chodidla mírně od sebe na šířku ramen vytočené směrem ven, tzn. prsty přirozeně směřují do stran šikmo vzhůru.

Idea a práce mysli: Otevřenýma očima se na chvilku zahleďte přímo před sebe (na strop místnosti), poté stáhněte pozornost, tj. mysl a světlo (Shen guang = záře ducha), pomalu do Třetího oka (Yin tang, EX-HN03, bod je umístěn mezi obočím a blízko vašich očí), podívejte se na špičku svého nosu a odtud dolů na Spodní rumělkové pole neboli Spodní dantian (Xia dantian). Zavřete oči, rty lehce stiskněte, horní a spodní zuby se dotýkají. Jazyk je položen na horním měkkém patře za předními zuby, tělo i mysl jsou uvolněné. Poté se započne s dechovým cvičením.

Dýchání: Metoda dýchání se nazývá Dýchání povrchem kůže (Maokong huxi).
Výdech: myšlenkou veďte vnitřní energii ze Spodního rumělkového pole skrz celé tělo přes póry pokožky ven do universa.
Nádech: koncentrovanou silou mysli nasávejte univerzální energii skrz všechny póry těla ze všech stran kolem těla do Spodního rumělkového pole.

2. forma Regulace krevního tlaku

Účinky: cvičení celkově zklidňuje a posiluje nohy.
Léčebný efekt: velmi účinná regulace tlaku.
Vjemy: může se objevit pocit brnění, chladu, zvětšování se nebo toku energie v končetinách. To je přirozená reakce během cvičení, není třeba se bát.

Pozice těla: paže by měly ležet podél těla s dlaněmi otočenými dolů, v loktech mírně pokrčené. Nohy jsou přirozeně natažené, paty nasměrované proti a leží u sebe, špičky prstů vytočené směrem ven, tzn. prsty přirozeně směřují do stran šikmo vzhůru.

Idea a práce mysli: Otevřenýma očima se na chvilku zahleďte přímo před sebe (na strop místnosti), poté stáhněte pozornost pomalu do Třetího oka, podívejte se na špičku svého nosu a odtud dolů na bod Bublající pramen (Yong quan, 1. bod ledvinové dráhy KI-1, který leží ve středu chodidla, tedy v jedné třetině od základny druhého prstu směrem k patě, někdy též nazývaný Tryskající Vřídlo). Zavřete oči, rty lehce stiskněte, horní a spodní zuby se dotýkají. Jazyk je položen na horním měkkém patře za předními zuby, tělo i mysl jsou uvolněné.

Dýchání:
Výdech: myšlenkou veďte vnitřní energii ze Spodního rumělkového pole do bodů Bublajícího pramene.
Nádech: koncentrovanou silou mysli pomalu nasávejte energii z bodů Bublajícího pramene do Spodního rumělkového pole.

3. forma Ochrana esence a podpora krve

Účinky: zajišťuje rovnováhu na Dráze početí (Ren mai) a na Ústřední dráze (Chong mai), pomáhá pohybu a proměně vnitřní energie, posiluje močový měchýř, hormonální esenci, vaječníky, semeníky, dělohu a varlata.
Léčebný efekt: účinné při nočním pomočování, ztrátě tvorby moče a obtížnému močení.
Vjemy: mohou se objevit v těle různé zvuky, hlavně pod dlaněmi nebo v podbřišku nad dlaněmi. To je přirozená reakce během cvičení, není třeba se bát.

Pozice těla: lokty by měly přirozeně ležet podél žeber. Levá dlaň leží na pravé ruce nebo pravá dlaň leží na levé ruce, záleží jak je vám to příjemné, obě dlaně jsou otočené dolů, středy dlaní leží na sobě. Dlaně položte na stydkou kost na bod Střední osa (Zhong ji, CV-3 tedy 3. bod na Přední střední dráze nebo též Dráze početí (Ren mai), což je mimořádná dráha; tento bod leží uprostřed podbřišku přímo nad stydkou kostí, 4 cuny* pod pupkem, někdy nazývaný Střední pól. Tento bod je místem setkání Dráhy početí a třech jinových drah nohou – sleziny, jater a ledvin).Nohy jsou přirozeně natažené, pozice chodidel je stejná jako u 1. formy.

Idea a práce mysli: otevřenýma očima se na chvilku zahleďte přímo před sebe (na strop místnosti), poté stáhněte pozornost pomalu do Třetího oka, podívejte se na špičku svého nosu a odtud dolů na bod Střední osa, který zakrývají obě dlaně. Zavřete oči, rty lehce stiskněte, horní a spodní zuby se dotýkají. Jazyk je položen na horním měkkém patře za předními zuby, tělo i mysl jsou uvolněné.

Dýchání:
Výdech: myšlenkou veďte vnitřní energii z bodu Střední osa do všech směrech do celého těla, energie nevychází ven póry mimo tělo jako u 1. formy, ale pouze naplňuje celé tělo.
Nádech: koncentrovanou silou mysli nasávejte energii z celého těla do bodu Střední osa.

4. forma Obnova jangu a posílení jangové čchi

Účinky: cvičení vede k zprůchodnění a řízení Přední střední dráhy, zesílení obnovy yangu, regulaci toku vitální energie, posílení sexuálních orgánů (spermatu a vajíček).
Léčebný efekt: velmi dobré účinky při impotenci, nočním výronu semene, bolestivém močení, bolestech v podbřišku, nepravidelné menstruaci a nedostavení se menstruace.
Vjemy: mohou se objevit rozdílné zvuky v břiše, vjemy tepla a pohyby ve Spodním rumělkovém poli. To je přirozená reakce během cvičení, není třeba se bát.

Pozice těla: poloha těla je stejná jako u 3. formy, pouze dlaně otočené dolů položte na bod Moře čchi (Qi hai, CV-6 tedy 6. bod na Přední střední dráze; tento bod leží v místě Spodního rumělkového pole (Xia dantian), 1,5 cunu pod pupkem), středy dlaní spočívají na sobě. Umístění pupíku oblasti břicha lidského těla je velmi důležité. Lidé  dávnověku říkali: “Člověk má pupík, tak jako Nebe má Polárku.” Pupík je tajuplné místo, kořen ochrany života. Je to poklad, který navrací yang do vnější prázdnoty. Pupík je propojen s pěti orgány, je to brána, kudy vchází a odchází duch.

Idea a práce mysli: stejné jako u 3. formy, ale podívejte se dolů na bod Moře čchi, který zakrývají obě dlaně.

Dýchání: počet i provádění stejné jako u 3. formy, pouze bod se mění.
Výdech: myšlenkou veďte vnitřní energii z bodu Moře čchi do celého těla ve všech směrech.
Nádech: koncentrovanou silou mysli nasávejte energii z celého těla do bodu Moře čchi.

5. forma Doplnění prázdnoty a návrat jangu

Účinky: dochází k zahřátí yangu a doplnění prázdnoty, návratu yangu a harmonizaci středu, k podpoře trávení. Cvičení omlazuje a navrací ke stavu energie plodu.
Léčebný efekt: účinné při příznacích prázdnoty yinu a yangu, při slabosti a ztrátě síly, krátkém dechu a skleslosti ducha.
Vjemy: tělo může zakoušet vjemy pohybu energie, tepla a zvuku v břiše. To je přirozená reakce během cvičení, není třeba se bát.

Pozice těla: je stejná jako u 3. formy, pouze dlaně otočené dolů položte na pupík (Du qi), což je zároveň bod Věžová brána ducha (Shen que, CV-8 tedy 8. bod na Přední střední dráze, někdy nazývaná Věž ducha, Nádvoří ducha nebo Brána ducha), středy dlaní spočívají na sobě.

Idea a práce mysli: stejné jako u 3. formy, ale podívejte se dolů na pupík, který zakrývají obě dlaně.

Dýchání: počet i provádění stejné jako u 3. formy, pouze bod se mění.
Výdech: myšlenkou veďte vnitřní energii z pupíku do celého těla ve všech směrech.
Nádech: koncentrovanou silou mysli nasávejte energii z celého těla do pupíku

6. forma Regulace čchi a podpora srdce

Účinky: cvičení posiluje Střední rumělkové pole, hruď, bránici, žaludek, plíce, čchi srdce, reguluje energii a uvolňuje hruď.
Léčebný efekt: účinné při bolestech v hrudi, zánětu průdušek, tlaku či napětí na hrudi, onemocnění srdce.
Vjemy: tělo může zakoušet vjemy pohybu energie a zvuků v hrudi a pocit síly a větší velikosti během cvičení. To je přirozená reakce během cvičení, není třeba se bát.

Pozice těla: je stejná jako u 3. formy, pouze dlaně otočené dolů položte na bod Střed hrudi (Dan zhong, CV-17 tedy 17. bod na Přední střední dráze, umístěný na hrudní kosti mezi 5. a 6. žebrem (u mužů přesně uprostřed hrudi mezi oběma bradavkami), což je zároveň umístění Středního rumělkového pole neboli Středního dantianu), středy dlaní spočívají na sobě. Bod střed hrudi se řadí bodům zvaným Setkání energie, protože se zde setkávají dráhy: Taiyinová a Shaoyinová dráha nohou, Taiyangová a Shaoyangová dráha rukou a Přední střední dráha.

Idea a práce mysli: stejné jako u 3. formy, ale podívejte se dolů na bod Střed hrudi, který zakrývají obě dlaně.

Dýchání: počet i provádění stejné jako u 3. formy, pouze bod se mění.
Výdech: myšlenkou veďte vnitřní energii z bodu Střed hrudi do celého těla ve všech směrech.
Nádech: koncentrovanou silou mysli nasávejte energii z celého těla do bodu Střed hrudi.

Vysvětlivky:

*cun – tradiční čínská délková míra neboli čínský palec, ⅓ decimetru

1 cun – šířka palce
1,5 cunu – šířka ukazováčku a prostředníčku položených vedle sebe
3 cuny – šířka ukazováčku, prostředníčku, prsteníčku a malíčku položených vedle sebe

Statický qigong

Smysl: Duch a mysl vede čchi.
Cíl: Přeměna energie v ducha, kultivace Vnitřní síly, přeměna ducha a jeho návrat do prázdnoty.
Popis: Metody vnitřních statických cvičení mají základ v kultivačních pohybových metodách. Tělo se nehýbe, ale mysl pracuje. Cvičí se vestoje, vsedě či vleže. Dle přesně daných metod kultivace se esence, čchi a duch promění ve Vnitřní sílu, což se jednota ducha, mysli a čchi.
Účinky: Účinky práce s Vnitřní silou: Vnitřní síla je plně schopná vyhnat z tělesných orgánů a energetických drah veškeré nemoci. Dokáže praktikujícímu posílit a ozdravět funkce vnitřních orgánů a způsobit celkové ozdravění těla a dosáhnout dlouhověkosti.

Kde cvičíme Spací qigong nesmrtelných

 • Kurzy
 • Semináře
Spací qigong nesmrtelných se momentálně na kurzech necvičí – zkuste semináře.
Pro Spací qigong nesmrtelných nejsou momentálně vypsány žádné semináře

Dnešní cvičení odpadá

V úterý 31. 8. 2021 se cvičení z důvodu deštivého počasí nekoná. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.