Časté dotazy – FAQ

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se cvičení, Mistra či organizace tréninků, neváhejte ho položit. Rádi vám ho zodpovíme. Na cvičeních Mistra je k dispozici formulář Dotazy na Mistra, kde se můžete na cokoliv anonymně zeptat. Dále můžete klást dotazy telefonicky, e-mailem nebo osobně na cvičení Mistra. Jakmile budou dotazy na Mistra a jeho odpovědi přeloženy, budou k dispozici jak na trénincích na papírovém formuláři, tak i následně zde na této stránce.

Organizační záležitosti

Musím si pořídit čip pro vstup do budovy školy?

Ne, zakoupení čipu je dobrovolné. Čip je vydáván na vratnou zálohu 200 Kč.

Jdu na první cvičení. Jak se dostanu do budovy bez čipu?

Během prvního a druhého cvičení semestru bude zajištěn vstup do budovy i bez čipu.

Jak dlouho čip platí?

Platí od října do konce roku a pak dále od ledna do konce června následujícího roku. Poté přestane být funkční, neboť dojde k překódování.

Co se stane, když čip včas nevrátím?

Propadne tak záloha 200 Kč, která bude odevzdána řediteli školy jako protihodnota.

Smazalo se mi označení na čipu, vadí to?

Je lepší, když označení na čipu v době vrácení bude zachováno. V opačném případě se bude muset jít ověřit pravost čipu u vstupu do budovy. Až poté bude vrácena záloha 200 Kč.

Kolik času je k dispozici na převlečení?

Před cvičením a po cvičení máme 15 minut na převlečení. V úterý je tělocvična otevřená od 17:35, ve čtvrtek je k dipozici již o 5 minut dříve, tedy od 17:30. Prosíme studenty, aby tyto časy dodržovali a nevstupovali do tělocvičny dříve.

Zapomněl jsem si něco v tělocvičně. Kam se mám obrátit?

Je možné co nejdříve kontaktovat Andreu Chenovou. Dále potom pana školníka (p. Voráč), jehož telefonní číslo bude zasláno na vyžádání.

Vhodné oblečení

Jaké oblečení je vhodné pro cvičení taiji, qigongu či bagua v tělocvičně?

Vhodné je jakékoliv pohodlné oblečení a sportovní obuv, která nemá černé podrážky. Bez bot Mistr nedoporučuje tato cvičení cvičit.

Jaké oblečení je vhodné pro cvičení shaolinu v tělocvičně?

Vhodné je jakékoliv pohodlné oblečení a sportovní obuv, která nemá černé podrážky. Je možné cvičit i naboso.

Cvičení

Mohli bychom si ukazovat na kurzu i bojové aplikace baguy? Třeba na konci každé naučené části sestavy.

Ano, Mistr bojové aplikace během tréninků názorně ukazuje a vysvětluje.

Jaké denní hodiny jsou vhodné pro cvičení: Wudang taiji, bagua, Qigong Pěti zvířat, Spací qigong nesmrtelných?

Wudang taiji, bagua, Qigong Pěti zvířat: kdykoliv, ideálně od 5.00 do 7.00 a od 17.00 do 19.00.
Spací qigong nesmrtelných: kdykoliv, ideálně před spaním, po probuzení a po obědě.

Kterou nohou a na kterou stranu začínáme cvičení 8 metod taiji?

Je to jedno, na kterou stranu a jakou nohou se začíná.

Nikdy jsem taiji necvičila. Jak při tom mám dýchat?

Co se týče způsobu dýchání při cvičení taiji, tak od počátku studia až do dosažení střední úrovně kungfu je třeba, aby byl dech zcela přirozený. Jakmile se díky cvičení zrodí v těle Vnitřní síla taiji, dech se přirozeně sám promění na vnitřní dechdech celým povrchem těla, ale dech stále probíhá přirozeně.

Co je to dantian? Kolik jich je a kde je mám?

Dan tian neboli Rumělkové pole či Pole elixíru je v taoistickém pojetí vnitřní alchymie místo uvnitř lidského těla, které se kultivuje za účelem vytvoření Elixíru nesmrtelnosti.

Rozlišujeme 3 Rumělková pole:

  1. Spodní rumělkové pole, které leží pod pupíkem v oblasti akupunkturního bodu Moře čchi (Qihai, CV-6)
  2. Střední rumělkové pole, které leží uprostřed hrudi v oblasti akupunkturního bodu Střed hrudi (Danzhong, CV-17)
  3. Horní rumělkové pole, které leží uprostřed mezi obočím v oblasti akupunkturního bodu Třetí oko (Yintang, EX-HN03)

Během práce s těmito poli se tato místa nazývají Rumělková pole. Já jsem zatím nedovršil vytvoření Elixíru nesmrtelnosti neboli Pilulky nesmrtelnosti (Jindan), a proto o tom nemohu více říci. Výše uvedené jsem vyčetl v knihách.

Jsem začátečník a rád bych doma cvičil, ale nepamatuji si sestavy z výuky. Je nějaký rozkres sestav, fotografie či video?

Všichni noví studenti mají v prvních hodinách problém si vše zapamatovat. Mistr ale říká, ze každou hodinu se vše opakuje a čas od času znovu vysvětlí s novými detaily. Není možné si vše ihned zapamatovat. Chce to trpělivost a snahu cvičit to, co jsme si zapamatovali. Časem se paměť i schopnosti učit se zlepší a tyto problémy odpadnou. Některé sestavy, které nejsou tradiční, ale například soutěžní, jsou na webu k dispozici v podobě rozkresů či videa na příslušných stránkách stylů. Co se týče tradičních cvičení, jsou k dispozici jen některé úseky na videu či fotografie.

Mohu si Mistra při cvičení natočit?

Bohužel, Mistr si nepřeje, aby byl natáčen při cvičení. Přesto se ho na to můžete zeptat.

Mohu si natočit alespoň cvičící studenty?

Ano, ale jen z předpokladu, že se jich předem zeptáte a oni budou souhlasit.

Byl jsem nemocný a zameškal cvičení. Je možné si ho nahradit v jiném kurzu?

Ne, bohužel to obecně není možné. Přesto se můžete zeptat Mistra a popsat situaci a on rozhodne, zda je nějaké řešení.

Nikdy jsem u Mistra necvičila. Kurzy už běží. Je možné se přijít podívat?

Ano, můžete se přijít kdykoliv podívat na cvičení během vypsaných kurzů či seminářů. V případě volného místa si můžete i zdarma s námi zacvičit zkušební hodinu. Dejte pouze předem vědět Andree Chenové, aby s tím počítala. V tělocvičně v ZŠ Londýnská je vstup na čip, takže vám přijde otevřít.

Vyučuje Mistr i dopoledne?

Ne, nevyučuje. Vše, co Mistr vyučuje, je uvedeno na webu.

Měl bych zájem o individuální výuku u Mistra, je to možné?

Ne, bohužel Mistr individuální výuku nevede, vyučuje jen v rámci kurzůseminářů, které jsou uvedené na webu.

Která část sestavy baguy – Dlaň 8 trigramů – souvisí s kterým trigramem? Jak a proč?

Sestava byla vytvořena lidmi dávnověku v souladu s principy diagramu Bagua. Využitím metody chůze v kruhu, výměn pozic a přidáním bojových technik, byla vytvořena tato wushu sestava, která je vysoce ceněna pro své účinky z hlediska budování silné stavby těla a pro svou aplikační hodnotu při útoku i obraně. Žádná část sestavy ale nesouvisí s jednotlivými pozicemi trigramů v diagramu Bagua.

Můžete něco říci o zakořenění?

Ze země vyrůstá rostlinstvo. Část, která je v zemi, je tímto kořenem. Praktikující lidé mohou vnitřní energii svého těla zakořenit do země, což se označuje kořenem pod chodidly.

Můžeme cvičit ve tmě poblíž lesa? Musím cvičit venku. Mohu v chladu použít rukavice?

Po setmění (po západu slunce) je lepší u lesa necvičit. Ať už je chladno či ne, cvičit s rukavicemi se může, ničemu to nevadí.

Je vhodné po 2 hodinách cvičení taiji, bagua, jít do sauny a plavat?

Po cvičení taiji bychom neměli prochladnout, proto není příliš vhodné jít plavat. Plavání je vhodné před cvičením taiji. Sauna je naopak vhodná po cvičení taiji. Je třeba se ale řídit vlastními pocity a vjemy.

Zdraví

Měla jsem problémy se spánkem. Díky Spacímu qigongu nesmrtelných spím dobře. Mám ale živé a barevné sny. Je to v pořádku? Co to znamená?

Živé a barevné sny nejsou problém, souvisí se stavem vnitřních orgánů, jejich síle a oslabení.

Čím lze posílit kolena?

  1. Nejúčinnější, ale také na provedení nejobtížnější, je výdrž v Postoji jezdce na koni (mabu) denně po dobu 30 – 60 s.
  2. Snažit se cvičit v nižších postojích.
  3. Cvičit Qigong taijiquan.

Co je nejlepší na bolavá kolena?

Při prázdnotě ledvin a bolestech kolen je účinné více cvičit pohybový qigongTaiji 13 forem. Při revmatických bolestech kolen je účinnější Stromový qigong.

Které cvičení snižuje krevní tlak?

  1. Taiji 13 forem
  2. Wudang taiji
  3. 8 sil taiji
  4. Qigong taijiquan

Existuje cvičení na odstranění strachu z uzavřených prostor (letadlo, metro, výtah)?

Tento druh strachu může mít různé příčiny. Většinou jde o nějaký druh slabosti, např. oslabení funkce srdce, oslabení ledvin, oslabení psychiky. Nejdříve je tedy nutné znát příčinu.

Jaké cvičení se nesmí provádět v těhotenství?

Rozhodně se nesmí cvičit Stromový qigong, jinak by mohlo dojít k samovolnému potratu. Ostatní cvičení vnitřních stylů (taiji, qigong, bagua) je naopak vhodné cvičit pro příznivé účinky (snadný porod, posílení plodu). U vnějších stylů (shaolin) je třeba vynechat prudké pohyby a skoky. Cvičit je možné až do porodu.

Co je vhodné pro posílení ledvin?

Na posílení ledvin jsou účinné všechny metody práce s vnitřní energií. Např. Qigong taiji quan, Taiji 13 forem (v pohybu i staticky).

Terminologie

Co přesně znamená posílení ducha Shen?

Znamená to posílení vitality a duševní síly.

Videa

Nepamatuji si celou sestavu Wudang taiji, není k dispozici video?

Celá sestava na videu k dispozici není, pouze její části:

Čas: 0.57 – 1.23 (kus 1. části)
Čas: 1.23 – 1.59 (zbytek 1. části sestavy)
Čas: 9.30 – 10.08 (závěr 4. části)

Mistr Zhai Hongyin

Došel jste k osvícení?

Metody čínského taoistického taiji jsou ve skutečnosti hluboké a tajuplné! Není člověka, který by si dovolil o sobě říci, že dosáhl dokonalosti a zcela zvládl umění taiji gongfu. Já sám se  stále na této cestě zdokonaluji a usilovně studuji.

Ke které taoistické linii nebo škole patříte? Jaký je Váš běžný den, když nevedete kurzy? Kolik času trávíte cvičením a co cvičíte?

Cvičební metody, kterými se zabývám jsou složité. Není to třeba dlouze popisovat druhým lidem, pro které by to bylo neužitečné. Pouze bych rád objasnil, k jaké škole patří některé důležité metody kultivace a cvičení, které učím či jsem učil své studenty.
Metody wushu, jako například Wudang taiji, tuishou, 8 sil8 metod taiji, Dlaň Osmi trigramů, Wudang chudong, Wudang meč, patří k Wudangské škole (Wudang menpai).
Metody qigongu, jako například Stromový qigong, Qigong přirozené výměny energie, Spací qigong nesmrtelných, patří k metodám pěstování zdraví a života daoistické školy Dračí brána (Long men pai).
Každý den trávím usilovným promýšlením a přípravou na to, jak nejlépe vést své studenty s rozdílnými schopnostmi a podmínkami, aby dospěli cvičením k dobrým výsledkům a účinkům, za předpokladu, že by vyvinuli patřičné úsilí. Abych mohl pomoci studentům dosáhnout dobrých výsledků a vjemů, tak musím nejdříve sám vytrénovat schopnosti pomocí cvičebních metod a dojít ke kýženým vjemům, a tak jsem poté schopen porozumět tomu, jak nejlépe studenty učit. Neboť každý den musím věnovat 5–6 hodin cvičení a věnovat se technikám statickým i pohybovým, tak mi během dne zbývá velmi málo času na odpočinek.

Věříte v boha? A konkrétněji?

Tato otázka nesouvisí se cvičením v naší škole, je to má osobní věc, takže na ni neodpovím.

Tričko s logem školy

Mohu si objednat tričko s logem školy?

Ano, trička je možno objednávat si střídavě s potiskem bílým a černým. Jaký typ triček lze momentálně objednat, termín zaplacení či termín vyzvednutí triček naleznete na stránce Trička s logem školy.

E-mail

Psala jsem e-mail, ale zatím nikdo neodpověděl.

Pokud máte urgentní dotaz, prosím zavolejte Andree Chenové. Pokud to nespěchá, napište e-mail. E-maily vyřizuje Andrea Chenová do 1 týdne.

Přihlášky

Ráda bych se přihlásila na kurz/seminář, mohu telefonicky?

Ano, je to možné. Dále je možné poslat e-mail nebo vyplnit formulář na webu Mistra. Po vyplnění formuláře obdržíte automatickou odpověď. Poté, až bude přihláška zpracována, obdržíte od Andrey Chenové další e-mail s podrobnostmi.

Kurz je plný a já mám zájem o účast. Co mám dělat?

Regulerně vyplňte přihlášku a budete evidován jako náhradník. Přesné instrukce obdržíte poté e-mailem.

Rád bych zrušil svou přihlášku. Jak to mám provést?

Stačí zavolat či napsat e-mail.

Facebook

Rád bych cvičil častěji než 2x týdně, je možné se nějak domluvit s ostatními studenty?

Ano, proto byla vytvořena skupina Mistra na Facebooku. Pošlete žádost a rádi vás přidáme. Poté už je snadné se s ostatními studenty domluvit.

 

Dnešní cvičení odpadá

V úterý 31. 8. 2021 se cvičení z důvodu deštivého počasí nekoná. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.