Taiji 42 forem

Taiji 42 forem je soutěžní sestava, která byla vytvořena v květnu roku 1993 na podnět státní komise Výzkumného ústavu wushu a Asociace čínského wushu.

Byli sezváni uznávaní čínští trenéři a slavní Mistři taiji škol Yang, Chen, Sun a Wu, kteří v průběhu jejího sestavování prostudovali velké množství literatury a materiálů a kteří vybrali ty nejlepší techniky z tradičních sestav taiji, a to ze všech stylů nejznámějších škol. Zredukovali pohyby, které se ve starých sestavách opakovaly, a přidali pohyby, které naopak chyběly, a proto je obsah sestavy tak bohatý a uspořádání pohybů tak přesné a logické. To vše vyzdvihuje její styl a činí ji výjimečnou. Pohyby jsou vedeny nahoru, dolů, nalevo a napravo, jsou vyvážené a harmonické. Množství pohybů, jejich uspořádání a délka sestavy odpovídá požadavkům pravidel soutěže, a proto se používá jako soutěžní sestava.

Specifika sestavy:

  • vyvážená sestava
  • procvičení celého těla
  • výrazné zdravotní účinky
  • dobře učí a snadno pamatuje
  • je to dobrý základ pro další studium taiji

Prohlédněte si rozkres sestavy Taiji 42 forem.

Pohybový qigong

Smysl: Forma vede čchi.
Cíl: Proměna těla a přeměna esence v čchi.
Popis: Tělo se pohybuje, ale mysl je v klidu.
Účinky: Zlepšení proudění a cirkulace esence a čchi v těle a drahách, uvolnění těla a mysli, vyrovnání jinové a jangové energie v orgánech a drahách.

Kde cvičíme Taiji 42 forem

  • Kurzy
  • Semináře
Taiji 42 forem se momentálně na kurzech necvičí – zkuste semináře.
Pro Taiji 42 forem nejsou momentálně vypsány žádné semináře

Dnešní cvičení odpadá

V úterý 31. 8. 2021 se cvičení z důvodu deštivého počasí nekoná. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.