Z důvodu velmi chladného počasí se 20. a 21. 4. ruší Víkendový seminář. Náhradní termín bude 4. a 5. 5. Přihlášky na původní termín jsou stornovány, na nový termín se prosím hlaste znovu.

Qigong Pěti zvířat

Léčebný taoistický Qigong Pěti zvířat (Wuqin gong) je jednou z tradičních metod „pěstování života (yangsheng)“. Jedná se o vnitřní pohybový qigong. Tato metoda byla vytvořena na principu napodobování formy a pohybu pěti zvířat: jeřába, gibona, tygra, medvěda a jelena. Do cvičení není zapojena chůze, provádí se na místě, čímž se tak stává výhodou v případě malého prostoru

Hlavní smysl cvičení

 • léčba onemocnění, podpoření samouzdravující schopnosti organismu
 • prevence zdraví, posílení těla a psychiky
 • vyrovnání jinové a jangové energie v orgánech a energetických drahách
 • dosážení harmonického toku energie v těle
 • ukáznění mysli, vstoupení do ticha, kultivace ducha a pěstování čchi

Instrukce

 • Je bezpodmínečně nutné cvičit jednotlivé formy v daném pořadí, počtu a jako celek a nevybírat si jednotlivé cviky podle toho, jaký orgán vzhledem ke svému momentálnímu stavu potřebujeme ovlivnit.
 • Pohyby se u přípravného cviku a 1. cviku (jeřáb) koordinují s dýcháním.
 • Ke každému zvířeti náleží 2 cviky.
 • Správné uvolnění na začátku cvičení: důraz je kladen na správné uvolnění celého těla, klouby a obratle je třeba od sebe roztáhnout, aby mohla krev a čchi v těle i drahách dostatečně volně proudit. Už díky správnému uvolnění je možné z těla vypudit choroby a ozdravět celé tělo.

5 zvířat – 5 prvků – 5 orgánů

Za důležité je považováno napodobování charakteristických rysů, formy a povahy pěti zvířat a vyjádření je pohyby. Napodobováním pohybů příslušného zvířete vyvoláváme odezvu v patřičném fyzickém okruhu a uvádíme v něm jeho energii v harmonii. Čchi v těle koluje řečistěm drah a prochází všemi vnitřními orgány, které podle teorie Pěti prvků dělíme do pěti okruhů.

Hlavní důraz je kladen na vztah souladu pěti zvířat (wuqin) s pěti prvky (wuxing)* a pěti prvků s pěti tělesnými orgány. Využívá se zde principu vztahů pěti prvků (rození, ovládání, potlačování a vzájemná přeměna) k provádění cvičení, léčbě onemocnění a udržení zdraví.

ZVÍŘE jeřáb gibon tygr medvěd jelen
PRVEK (FÁZE) oheň země kov voda dřevo
ORGÁN JIN srdce slezina plíce ledviny játra
ORGÁN JANG tenké střevo žaludek tlusté střevo močový měchýř žlučník

* Pozn. překl.: V češtině se vžil překlad „pět prvků“, nevystihuje však podstatu věci.

Principy a specifika cvičení

Princip jinu a jangu

Celá sestava Qigongu Pěti zvířat je proniknuta principem jinu a jangu, pohybem a klidem, tvrdostí a měkkostí, prázdnotou a plností. Vznik a vzájemná přeměna jinu a jangu, pohybu a klidu, tvrdosti a měkkosti, prázdnoty a plnosti má velký účinek na lidské zdraví a léčbu nemocí.

Spontánní pohyb

Spontánní pohyb, který může nastat po skončení cvičení, je způsoben uvedením do pohybu esence a čchi pěti orgánů.

Teprve když je člověk zběhlý v dosahování klidu mysli a shromažďování životní síly, nastane spontánní pohyb a končetiny ho následují. Poté duch velí čchi, čchi velí formě, forma následuje stoupající čchi, duch a mysl se dají do pohybu a stvoří přirozeně formy pěti zvířat.

V naší škole se v současné době spontánnímu pohybu nevěnujeme.

3 kroky kultivace

Metoda je rozdělena z hlediska praktikování a zvyšování dovedností (gongfu) na 3 kroky:

 1. krok: Pohybem vést energii
 2. krok: Forma a duch se vzájemně přizpůsobí
 3. krok: Duch velí formě, duch a forma se sjednotí

Zvládnout tyto etapy je třeba postupně, krok za krokem, pod vedením dobrého učitele. Od začátku mějte neustále na paměti, že je třeba cvičit zcela uvolněně, nevkládat do pohybů sílu. Ani poté, co dosáhnete třetí úrovně cvičení, nemusí se vám dařit dosáhnout spontánního pohybu. Není nutno se tím znepokojovat. Je jen zapotřebí provádět pohyby správně a přesně. Pak je cvičení účinné a léčivého efektu je dosaženo.

Jednotlivé formy

 1. Forma jeřába: přináleží srdci, dle teorie 8 trigramů (bagua) přináleží Nebeskému paláci (Qiangong), světové straně jihu a z pěti prvků ohni. Dle teorie jinu a jangu náleží plnému jangu. Cvičením formy jeřába je možno uvést do pohybu jak čchi v drahách celého těla, tak i všechny klouby. Čchi projde třemi uzávěry (weilü, jiaji, yuzhen) a díky tomu se 3 prazáklady (prvotní esence, prvotní čchi a prvotní duch) spojí v jeden celek. Proto je tělo zdravější, cítí se lehčí a je tím možno prodloužit lidský život.
 2. Forma gibona: přináleží slezině, dle teorie 8 trigramů (bagua) přináleží Paláci středu (Zhonggong), světové straně středu a z pěti prvků zemi. Dle teorie jinu a jangu náleží vnějšímu jangu a vnitřnímu jinu. Cvičením formy gibona se vně působí na hbitost a obratnost končetin a trupu, vnitřně se působí na zklidnění mysli. Cvičení má tedy dvojí účinek.
 3. Forma tygra: přináleží plicím, dle teorie 8 trigramů (bagua) přináleží Jezernímu paláci (Duigong), světové straně západu a z pěti prvků kovu. Dle teorie jinu a jangu náleží vnějšímu jangu a vnitřnímu jinu. Uvnitř jangu je pravý jin. Díky cvičením formy tygra může čchi proudit zadní střední dráhou (dumai). Pravá esence je přetavena do čchi, čchi vstoupí do bodu Palác hliněné kuličky (Niwangong, GV-2O). Je tím možno dosáhnout dlouhověkosti a odstranit patogenní vlivy (škodlivá čchi, vítr, …).
 4. Forma medvěda: přináleží ledvinám, dle teorie 8 trigramů (bagua) přináleží Vodnímu paláci (Kangong), světové straně severu a z pěti prvků vodě. Dle teorie jinu a jangu náleží vnějšímu jinu a vnitřnímu jangu. Díky cvičením formy medvěda je možno dosáhnout vyprázdnění a zklidnění mysli. Mysl klesne do dolního dantianu, mysl a čchi se zde spojí. Tím je možné docílit, že pravá esence je přetavena do čchi, čchi projde třemi uzávěry, poté vstoupí do bodu Palác hliněné kuličky (Niwangong, GV-2O). Tím se esence navrací a posiluje či vyživuje mozek.
 5. Forma jelena: přináleží játrům, dle teorie 8 trigramů (bagua) přináleží Paláci hromu (Zhengong), světové straně východu a z pěti prvků dřevu. Dle teorie jinu a jangu tady platí, že uvnitř jinu je jang. Díky cvičením formy jelena se působí na zprůchodnění meridiánů, které souvisí se šlachami a kostmi. Dále se zprůchodňují cévy celého těla, pravá esence je přetavena do čchi, čchi vstoupí do bodu Palác hliněné kuličky (Niwangong, GV-2O) a poté do tří dantianů.

Názvosloví

U metod pěstování života (Yangsheng gongfa) jde především o práci s vitální energií. Slovo gong z čínštiny můžeme přeložit slovem práce, čchi (qi) označuje energii, v tomto případě vitální substanci kolující v těle.

Pohybový qigong

Smysl: Forma vede čchi.
Cíl: Proměna těla a přeměna esence v čchi.
Popis: Tělo se pohybuje, ale mysl je v klidu.
Účinky: Zlepšení proudění a cirkulace esence a čchi v těle a drahách, uvolnění těla a mysli, vyrovnání jinové a jangové energie v orgánech a drahách.

Kde cvičíme Qigong Pěti zvířat

 • Kurzy
 • Semináře
Qigong Pěti zvířat se momentálně na kurzech necvičí – zkuste semináře.

Jarní víkendový seminář v Praze č. 1

Stromový qigong
Volná místa
4. 5. 2024 – 5. 5. 2024 Změna termínu

Obora Hvězda, Praha 6

300 Kč / den více o semináři

Dnešní cvičení odpadá

V úterý 31. 8. 2021 se cvičení z důvodu deštivého počasí nekoná. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.