Proč se Bára Čechová může stát dobrou Mistryní shaolinského wushu

Mistrovo vysvětlení, proč se dlouholetá studentka wushu školy Mistra Zhai Hongyina Bára Čechová může stát dobrou Mistryní shaolinského wushu.

Bára Čechová, narozená roku 1975, nyní ve věku 41 let, je dlouholetá studentka kurzu shaolinského wushu v mé škole. Od roku 2004 do současnosti u mne studuje a cvičí tradiční čínské wushu a kungfu. Po dobu těchto dlouhých 12 let se cvičení věnovala po své pracovní době.

Za celou tu dobu jsem ji naučil tradiční čínské shaolinské sestavy základní úrovně:

 1. 12 cest pružných nohou,
 2. Dělovou pěst,
 3. Styl štípající sekery,

dále sestavy střední úrovně:

 1. Wudang chudong,
 2. Shaolinský meč,
 3. Shaolinskou hůl,
 4. Shaolinskou šavli,
 5. Shaolinskou dvojitou šavli,

a pak sestavu vysoké úrovně:

 1. Shantongbei.

Dále též párové sestavy:

 1. Párová pěstní sestava,
 2. Párová hůl,
 3. Párový meč.

Celkem 12 sestav shaolinského wushu.

Dále se naučila 5 druhů sestav vnitřního bojového stylu:

 1. Taiji Sedmi hvězd,
 2. Taiji meč,
 3. Dlaň Osmi trigramů,
 4. Bagua Devíti paláců,
 5. Taiji 13 forem.

Naučil jsem ji tedy celkem 17 wushu sestav.

Tím, že je pro čínské wushu nadšená, má upřímnou snahu a mě jako Mistra si skutečně váží, tak díky mému vedení a svému pilnému studiu a usilovnému cvičení, beze strachu z utrpení či vyčerpání, nakonec po 12 letech natrénovala odpovídající očekávané základní kungfu v shaolinu. Proto je tím pádem schopna dostatečně správně a dobře zacvičit všechny wushu sestavy a techniky, které se naučila! A navíc sama dál pokračuje v usilovném cvičení a zdokonalování se! Je to opravdu první nejlepší studentka za tu dlouhou dobu, co v ČR vyučuji čínské shaolinské wushu.

V současné době skutečně může předstoupit a stát se Mistryní shaolinského wushu! Nyní by měla začít vyučovat studenty.

Pevně doufám, že s tím bude souhlasit a jednat v souladu s tím.

Mistr Zhai Hongyin V Praze 7. června 2016

 

 

Dnešní cvičení odpadá

V úterý 31. 8. 2021 se cvičení z důvodu deštivého počasí nekoná. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.