Taoismus

Taoistická filosofie

Obrázky a diagramy, které ilustrují teoretická východiska a souvislosti, jejichž znalost je nezbytná pro hlubší pochopení samotných cvičení. Jejich zdrojem je Kniha proměn, spisy taoistických mistrů i teoretická pojednání o čínské medicíně.