Taoistická filosofie

To, že se v případě taiji nejedná o pouhá tělesná cvičení, asi není třeba vysvětlovat. Obrázky a diagramy na této stránce ilustrují teoretická východiska a souvislosti, jejichž znalost je nezbytná pro hlubší pochopení samotných cvičení. Jejich zdrojem je tisíciletá tradice, ať již se jedná o Knihu proměn (Yijing), spisy starých taoistických mistrů nebo teoretická pojednání o čínské medicíně.

Výklad těchto souvislostí je podáván při hodinách nebo během neformálních setkání podle mistrova uvážení. Při těchto příležitostech také bude na tyto podklady odkazováno. Postupně také budeme doplňovat naše stránky o další vysvětlující texty z oblasti taoistické filosofie.

Není proto nutné propadat zmatku při prvním pohledu na složitost těchto ilustrací. Tak, jak jsou zde předkládány, nejsou určeny k samostatnému studiu, respektive nemají povahu ucelených studijních materiálů. Na druhou stranu těm, kteří chtějí brát studium bojových umění vážně, mohou posloužit jako odkazy ke hledání dalších souvislostí.

Ve skutečnosti je totiž vše ještě daleko složitější…

Sdílejte tento článek:

Share on facebook
Share on twitter

Další články

Dnešní cvičení odpadá

V úterý 31. 8. 2021 se cvičení z důvodu deštivého počasí nekoná. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.