Co je to Taiji quan?

1. Co je to Taiji quan? Jaký užitek přinese člověku cvičení Taiji quan?

Taiji quan je nositelem tradiční čínské kultury. Pro čínský národ je to klenot, který je po několik tisíc let živený a zušlechťovaný dávnou tradicí. Tato tradice vstřebala a rozvinula nejrůznější kulturní skvosty a poklady čínského dávnověku z oblasti filozofie, čínské tradiční medicíny, wushu, umění pěstování života, bojové strategie a qigongu (práce s energií), a rovněž zformovala ucelený soubor cvičebních metod, které mají příznivé účinky jak na ochranu lidského zdraví, léčbu nemocí, posílení tělesné konstituce, tak i na rozvinutí skrytých schopností. Cvičební metody umění Taiji quan jsou jednou ze specialit v oblasti čínského sportu, která dosáhla úspěchu.

Každý člověk doufá, že bude mít zdravé a silné tělo, že bude šťastný a v dobré náladě a že bude oplývat vitalitou a elánem. To však není těžké uskutečnit, protože umění Taiji quan dokáže změnit lidský život. Nezáleží na tom, zda je tělo jakkoli neduživé, obézní, sešlé věkem či ho celé zachvátí nejrůznější nemoci a zdravotní potíže, stačí být pouze schopen v souladu se základními požadavky cvičit, a tím se situace začne zlepšovat. Avšak je důležité neusilovat o okamžité zázračné účinky. Je třeba věnovat hodně úsilí a vytrvalosti, postupovat krok za krokem, a pak teprve je možné dosáhnout cíle.

2. Proč se toto umění nazývá Taiji quan (taiji box)?

Protože je použit výraz „Taiji“ pro pojmenování sestav pěstního boje (Quan shu, Umění boxu, quan znamená pěst), proto se nazývá Taiji quan. Obsah tohoto druhu pěstního boje byl sestaven na základě účinků a funkční či aplikační hodnoty principů boje a jeho tajuplných proměn, a vše co je součástí tohoto obsahu je bez výjimky v souladu s principy a zákony proměny „Taiji“ uvedené v „Knize Proměn (Yijing, česky I-ťing)“. 8 metod taiji (Taiji bafa) používaných při cvičení Taiji quan je právě v přímé souvislosti s 8 trigramy (bagua) – nebe, země, voda, oheň, vítr, hrom, hora, jezero, uvedenými v Knize Proměn. V Knize Proměn se říká: „Zdrojem veškerého stvoření je Taiji a celý vesmír podléhá principu proměny Taiji, celé veškerenstvo se díky Taiji vyvíjí a vzájemně určuje.“ A díky tomu je Taiji quan všemocná metoda a dokonalé umění. V Knize Proměn se dále praví: „Taiji zrodilo dva praobrazy.“ Těmito dvěma praobrazy jsou jin a jang, což jsou dva představitelé proměn dvou energií. Jedná se o nekonečnou proměnu aktivního jangu a statického jinu. Sjednocení jinu a jangu se nazývá Taiji. A tak se metoda Taiji quan dělí na dvě velké části: cvičení se v mistrovství pohybem (donggong)cvičení se mistrovství v klidu (jinggong).

Cvičení donggong v umění Taiji quan využívá „8 metod taiji (Taiji bafa)“, cvičení jinggong využívá „8 sil taiji (Taiji bajin)“ práce s vnitřní energií. Cílem donggong je cvičit vnější formu a tělo, kdežto jinggong je zaměřen na kultivaci čchi (qi) a ducha (shen). Proto je díky cvičení Taiji quan možno dosáhnout následujících požadavků: cvičením donggong i jinggong je za použití rozdílných technik dosaženo stejného výsledku, tzn. že pohyb je jako klid a klid je jako pohyb, pohyb a klid se vzájemně rodí a proměňují v nekonečných cyklech. Proto uvnitř těla dochází ke koncentraci ducha (shen) a vně ke shromažďování čchi. Díky oběma typům cvičení je možné pochopit princip Taiji. Propojením jinu a jangu, sjednocením pohybu a klidu je dosaženo Taiji.

3. Hodnota a účinky cvičení Taijiquan

DONGGONG

Má specifický léčebný účinek na lidské zdraví:

 1. Díky cvičení dochází ke zprůchodnění čchi a krve mezi orgány a meridiány, a tím je možno zbavit tělo sta nemocí
 2. Pomáhá zprůchodňovat meridiány (energetické dráhy), vyrovnávat jin a jang v těle, udržovat lidské zdraví a prodloužit lidský život

Přednosti v oblasti bojového umění:

 1. Měkkostí čelit tvrdosti; udeřit protivníka poté, co zaútočil; vyhnout se tomu, aby obě strany utrpěly zranění nebo aby došlo k obětem
 2. Na základě využití principu kruhového pohybu je třeba vést pohyby po obloucích, a tím je možné za použití malé síly překonat sílu velkou, a tak využít a realizovat princip: „Silou čtyř liangů (1 liang = 50 g) pohnout tisíci jiny (1 jin = 500 g)“, tedy silou 200 g pohnout 500 kg.

Tyto přednosti využívaji těchto hlavních 8 metod, tedy 8 technik rukou:

 • peng (odražení)
 • lü (vychýlení)
 • ji (tlačení)
 • an (odstrčení)
 • cai (stržení)
 • lie (rozdělení)
 • zhou(loket)
 • kao (rameno)

a 5 metod kroků:

 • qianjin (postup)
 • houtui (ústup)
 • zuogu (vlevo)
 • youpan (vpravo)
 • zhongding (středová pozice).

Právě těchto celkem 13 metod je základem pro cvičení Taiji quan.

Jinggong

Při cvičení jinggong Taiji quan, se používá technika Postoj sloupu (Zhanzhuang), která je důležitým prostředkem ke kultivaci mysli (yi), energie (čchi) i ducha (shen) a k jejich splynutí v jeden celek. Ve stejnou dobu se zvyšuje množství vnitřní energie a síly. Toto cvičení má také výrazný účinek na zlepšení dovedností nohou a pasu.

Donggong

Cvičení donggong, ať už se jedná o cvičení jednotlivých pohybů či sestavy, dostatečně zvyšuje ohebnost, pevnost a sílu celého těla.

Závěr

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Taijiquan je vzácným čínským pokladem. Je to nejen metoda, která procvičí končetiny i trup, ale navíc je to prostředek ke kultivaci esence (jing), energie (čchi) a ducha (shen). Díky kultivaci pomocí cvičení Taiji quan lze výrazně zlepšit kvalitu lidského života a dosáhnout dlouhověkosti.

Taiji sestavy v naší škole

V naší škole se v současné době vyučuje sestava Wudangského taiji (108 forem).
V minulosti Mistr vyučovat i jiné sestavy: Taiji Sedmi hvězd, Taiji 42 forem, Yang 88, …

Sdílejte tento článek:

Share on facebook
Share on twitter

Další články