Z důvodu velmi chladného počasí se 20. a 21. 4. ruší Víkendový seminář. Náhradní termín bude 4. a 5. 5. Přihlášky na původní termín jsou stornovány, na nový termín se prosím hlaste znovu.

Dopis od Mistra všem studentům

Dopis od Mistra všem studentům

Zdravím vás studenti! Jsem moc rád, že jsme letos dosáhli skvělých výsledků při cvičení v parku! V zimě je ale chladné počasí a cvičení v parku obtížné. Během tří měsíců zimního období je třeba dočasně přerušit výuku v parku. Doufám studenti, že si na sebe najdete čas a vytrváte ve cvičení. Dále nezapomeňte na metody a sestavy, které jste se naučili. V případě dotazů je možné komunikovat přes e-mail. V případě potřeby lze také domluvit schůzku. Začátkem jara příštího roku, které začíná 4. února, nejpozději začátkem března, bude opět možné cvičit v parku. Doufám, že všichni vytrvají ve cvičení: Taiji 13 forem, 8 sil8 metod a 8 qigongových technik baguy a další qigongové techniky. Sestavy byste také měli opakovat a nezapomenout, zejména Shaolinskou krátkou hůl je třeba si zapamatovat! Příště si ji budete moci zopakovat, až budu vyučovat hůl ve dvojici. Obsah výuky a náplň příštích kurzů bude pro všechny zveřejněn na webových stránkách nejpozději 1. ledna 2023. Přihlášení noví i starší studenti jsou vítáni.

Přeji studentům ať jsou přes zimu živi a zdrávi! Hodně zdraví!

Mistr Zhai Hongyin, 13. 12. 2020

 

师傅写给全体同学们的一封信:

同学们好!很高兴我们今年在公园练功收到了很大好的效果!但是冬天天冷了,公园练功有了困难,在冬天的三个月内必须暂停公园教课。希望同学们能自巳找时间坚持锻炼好自己的身体。更不要忘记所学的功法和套路。有问题时可以用email联系。必要时也可以约见交流。明年2月4日立春,最晚3月初就可以在公园练功了。希望大家自己坚持练好:太极十三势,八劲和八法,及八势站桩等气功动作。套路也应该复习不忘,尤其是少林短棍必须记住!下次再教两人对练时也可以再复习。下次开班的教课内容及项目,最晚定于2023年1月1日在网页上向大家公布,欢迎新老学生选项报名。

祝同学们冬天安好!身体健康!

師付:翟洪印

Sdílejte tento článek:

Share on facebook
Share on twitter

Další články

Dnešní cvičení odpadá

V úterý 31. 8. 2021 se cvičení z důvodu deštivého počasí nekoná. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.