Dopis od Mistra všem studentům

Dopis od Mistra všem studentům

Zdravím vás studenti! Jsem moc rád, že jsme letos dosáhli skvělých výsledků při cvičení v parku! V zimě je ale chladné počasí a cvičení v parku obtížné. Během tří měsíců zimního období je třeba dočasně přerušit výuku v parku. Doufám studenti, že si na sebe najdete čas a vytrváte ve cvičení. Dále nezapomeňte na metody a sestavy, které jste se naučili. V případě dotazů je možné komunikovat přes e-mail. V případě potřeby lze také domluvit schůzku. Začátkem jara příštího roku, které začíná 4. února, nejpozději začátkem března, bude opět možné cvičit v parku. Doufám, že všichni vytrvají ve cvičení: Taiji 13 forem, 8 sil8 metod a 8 qigongových technik baguy a další qigongové techniky. Sestavy byste také měli opakovat a nezapomenout, zejména Shaolinskou krátkou hůl je třeba si zapamatovat! Příště si ji budete moci zopakovat, až budu vyučovat hůl ve dvojici. Obsah výuky a náplň příštích kurzů bude pro všechny zveřejněn na webových stránkách nejpozději 1. ledna 2023. Přihlášení noví i starší studenti jsou vítáni.

Přeji studentům ať jsou přes zimu živi a zdrávi! Hodně zdraví!

Mistr Zhai Hongyin, 13. 12. 2020

 

师傅写给全体同学们的一封信:

同学们好!很高兴我们今年在公园练功收到了很大好的效果!但是冬天天冷了,公园练功有了困难,在冬天的三个月内必须暂停公园教课。希望同学们能自巳找时间坚持锻炼好自己的身体。更不要忘记所学的功法和套路。有问题时可以用email联系。必要时也可以约见交流。明年2月4日立春,最晚3月初就可以在公园练功了。希望大家自己坚持练好:太极十三势,八劲和八法,及八势站桩等气功动作。套路也应该复习不忘,尤其是少林短棍必须记住!下次再教两人对练时也可以再复习。下次开班的教课内容及项目,最晚定于2023年1月1日在网页上向大家公布,欢迎新老学生选项报名。

祝同学们冬天安好!身体健康!

師付:翟洪印

Sdílejte tento článek:

Share on facebook
Share on twitter

Další články

Dnešní cvičení odpadá

V úterý 31. 8. 2021 se cvičení z důvodu deštivého počasí nekoná. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.