Co je to Bagua zhang? Proč se tak nazývá?

Název Bagua zhang neboli Dlaň Osmi trigramů je odvozen od kosmologického výkladu uvedeného v Knize Proměn, kde se praví: „Nevydělené (wuji) rodí Velký předěl (taiji), Velký předěl rodí dva Praprincipy (jin a jang), dva Praprincipy rodí Čtyři formy a Čtyři formy rodí Osm trigramů a ty se proměnily v 64 hexagramů.“

Její název, styl Osmi trigramů, souvisí s tím, že jednotlivé cvičební metody mají těsný vztah k poloze trigramů qian, kan, gen, zhen, xun, li kun a dui, jak jsou používány starověkým čínským taoismem. Čtyři a čtyři strany vytvářejí kruhové cvičiště a určují plochu, na níž se chodí do kruhu.

8 směrů a 8 hexagramů

Styl byl vytvořen s ohledem na čtyři přímé směry a čtyři šiké směry (4 rohy). V Knize Proměn se praví, že vše je v pohybu a neustálé přeměně. Díky tomu se jeden hexagram (Gua) může proměnit v osm možných hexagramů, a tak osm hexagramů se může proměnit v 64 hexagramů. Stejně tak i ve stylu Dlaň Osmi trigramů, kde kromě základních Osmi Dlaní (Bazhang) – 8 kruhů, úseků či částí sestavy, se každý tento úsek mění v osm pohybů, a tím je vytvořeno celkem 64 pohybů. A proto podle umístění a směru Osmi trigramů byl určen tvar kruhu a byly stanoveny kroky s obratem a změnou směru v daných pozicích odpovídajících těmto Osmi trigramům. Způsob chůze byl vytvořen tak, že se krouží kolem Středního paláce (Zhonggong) po obloucích, prochází se jednotlivými Osmi trigramy a tato chůze se nazývá Chůzí Devíti paláců (Jiugong bu). Zvláštnost tohoto stylu tkví v základních technikách kroků (qi, luo, kou bai, obrat těla vlevo a vpravo), v chůzi, v pohledu, přisednutém postoji a obratu do protisměru. Tajemství se skrývá v proměně jinu a jangu.

Bojové umění

Dlaň Osmi trigramů je tradiční čínské taoistické bojové umění. Vně se trénuje síla (li), uvnitř vitální energie čchi (qi) a vskrytu se kultivuje duch (shen). Principy toho stylu jsou totožné s principy uvedenými v Knize Proměn (Yijing), především s principy harmonizace jinu a jangu v systému bagua (Osm trigramů).

Vnitřní proměny tohoto stylu jsou neuvěřitelně tajemné, měkkost překonává tvrdost, pohyb a klid se vzájemně doplňují. Pomocí mysli se vede energie, pomocí energie se zvýší síla. 

Při cvičení se kráčí v kruhu, mysl je soustředěna do středu, otáčíme se vlevo a vpravo, následujíc proměny jinu a jangu. Čili, když je nepřítel tvrdý, já jsem měkký, když nepřítel postupuje, já unikám otočkou, když je nepřítel pomalý, já jsem rychlý, když nepřítel ustupuje, já postupuji.

Tělo musí stát vzpříma, výraz má být mírný, pohled pevný a duch klidný.

Kroužením dokola zaútočit na střed, kombinovat obraty vlevo i vpravo, kličkováním hledat příležitost zaútočit, vyrukovat z východu, ale zaútočit na západě, libovolně měnit polohy a techniky.

Chůze v kruhu a Osm paláců

Podstatou stylu je obměna dlaňových technikchůze po kruhu. Při cvičení chůze po kruhu, kdy jednomu kruhu přináleží 8 kroků, dochází k souladu s Osmi paláci (Bagong) v systému bagua, a to Paláce Nebe (Qian), Vody (Kan), Hory (Gen), Hromu (Zhen), Větru (Xun), Ohně (Li), Země (Kun) a Jezera (Dui). Proto se nazývá Baguazhang. Je to hlavně díky technikám dlaní, kroků, umístění a směru podle čínského starobylého taoistického učení o Osmi trigramech (Bagua).

Jak je možno správně praktikovat Bagua zhang?

Ten, kdo se věnuje tomuto stylu, musí pilně a s úsilím cvičit základní dovednosti (jibengong). Jedním z dovedností je Bagua kruh. Pak teprve je schopen pochopit princip a smysl nepřetržitého kroužení a obratů. Hlavní dovednosti (chůze po kruhu, dlaňové techniky a obraty do protisměru) zahrnující techniky: kou, bai, chuan, fan (obrat), pu(nízký postoj), da (úder), atd. Po delší době praktikování dojde k uvolnění šlach, zvýšení vnitřní síly a energie v těle a ke zpevnění kostí.

To čemu se říká: „Ani 10.000x zacvičení sestavy se nevyrovná každodennímu cvičení chůzi po kruhu.“ vystihuje výše uvedený princip. Protože pohyb chůze po kruhu odpovídá pohybu dle zákonů vesmíru a přírody.

Cennost tohoto stylu tkví ve změně, protože díky změně existuje život. K tomu, aby člověk porozuměl principům stylu je třeba, aby hodně cvičil, skrze cvičení dojde k poznání a vnitřní proměně. A pokud se člověk k tomuto propracuje, pak teprve může opravdově porozumět a osvojit si pravou esenci stylu Dlaň Osmi trigramů.

Sdílejte tento článek:

Share on facebook
Share on twitter

Další články

Dnešní cvičení odpadá

V úterý 31. 8. 2021 se cvičení z důvodu deštivého počasí nekoná. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.