Říkanka 5 prvků – Stromový qigong

Uvedená říkanka se používá při cvičení Stromového qigonggu po statické technice Dýchání povrchem těla v Postoji sloupu a odříkává se v mysli při Masáži dle pěti prvků pro umocnění účinků cvičení. Znění je uvedeno v češtině, čínštině, mezinárodním fonetickém přepisu, tzv. pinyinu a též je přiložena zvuková nahrávka.

Říkanka Pěti prvků:

1.

Oči nehledí, živel dřevo
Nebeské kmeny jia a yi, směr východ
Duch Hun se vrací do jater
Duch Hun je v játrech a neuniká ven očima.

2.

Jazyk nevydá zvuk, živel oheň
Nebeské kmeny bing a ding, směr jih
Duch Shen se vrací do srdce
Duch Shen je v srdci a neuniká ven ústy.

3.

4 končetiny jsou nehybné, živel země
Nebeské kmeny wu a ji, směr střed
Mysl Yi se vrací do sleziny
Mysl Yi je ve slezině a neuniká ven povrchem kůže a akupunkturními body 4 končetin.

4.

Nos nečichá, živel kov
Nebeské kmeny geng a xin, směr západ
Duch Po se vrací do plic
Duch Po je v plicích a neuniká ven nosem.

5.

Uši nenaslouchají, živel voda
Nebeské kmeny ren a gui, směr sever
Esence Jing se vrací do ledvin
Esence Jing je v ledvinách a neuniká ven ušima.

默念五行:

  1. 眼不视,东方甲乙木,魂归肝,魂在肝而不从眼漏
  2. 舌不声,南方丙丁火,神归心,神在心而不从口漏
  3. 四肢不动,中央戊己土,意归脾,意在脾而不从四肢孔穴漏
  4. 鼻不香,西方庚辛金,魄归肺,魄在肺而不从鼻漏
  5. 耳不闻,北方壬癸水,精归肾,精在肾而不从耳漏

Mòniàn wǔxíng:

  1. yǎnbúshì, dōngfāng jiǎyǐ mù, hún guī gān, hún zài gān ér bù cóng yǎn lòu
  2. shè bù shēng, nánfāng bǐngdīng huǒ, shén guī xīn, shén zài xīn ér bù cóng kǒu lòu
  3. sìzhī bú dòng, zhōngyāng wùjǐ tǔ, yì guī pí, yí zài pí ér bù cóng shìzhī kǒngxué lòu
  4. bí bù xiāng, xīfāng gēngxīn jīn, pò guī fèi, pò zài fèi ér bù cóng bí lòu
  5. ěr bù wén, běifāng rénguǐ shuǐ, jīngguī shèn, jīng zài shèn ér bù cóng ěr lòu

Sdílejte tento článek:

Share on facebook
Share on twitter

Další články

Dnešní cvičení odpadá

V úterý 31. 8. 2021 se cvičení z důvodu deštivého počasí nekoná. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.